Afføringsprøver:

Du har fået udleveret 1 prøveglas i forsendelseshylster samt en orange kuvert.

Fremgangsmåde: Det enkleste er at opsamle afføring i rengjort potte eller bækken. Afføring i ble kan også anvendes. I mangel af potte eller bækken kan man forsøge at opsamle afføring i toilettet, i så fald skal du først skylle toilettet og derefter lægge flere lag toiletpapir på vandet i toilettet. Afføringen, der lægger sig på papiret, kan efterfølgende opsamles.

Skeen i prøverørets skruelåg anvendes til at føre prøven over i prøveglasset. Opsaml kun en mængde, så ca. 1/3 af prøveglasset fyldes op. Det bedste resultat opnås ved at tage fra forskellige dele af afføringen. Hvis afføringen indeholder blod eller slim, bør der altid tages prøve fra disse dele.

Låget på prøveglasset skrues omhyggeligt til. Anbring glasset i forsendelseshylsteret, som ligeledes lukkes forsvarligt.

Send prøven samme dag, den er taget, og så vidt muligt inden sidste tømning af postkassen. Tag ikke prøver om lørdagen.

Kuverterne er frankeret.

Kontakt klinikken for svar ca. 1 uge efter indsendelsen.