Kørekortsattest

Udløber dit nuværende kørekort efter 1. juli 2017, kan du få fornyet kørekortet direkte på Borgerservice uden forudgående lægeattest.

Er dit tidligere kørekort udstedt tidsbegrænset pga. helbredsforhold, skal der ved fornyelse laves lægeattest.

Når tiden nærmer sig for at skulle have lægeattest til kørekortsfornyelse, bedes du allerede 1-2 måneder forinden bestille tid hos en af lægerne til den obligatoriske helbredsundersøgelse og udfyldelse af kørekortsattest.

Vi har de nødvendige formularer, men husk at medbringe pasfoto samt penge eller dankort.
Kom gerne 10 minutter inden den aftalte tid, så du kan nå at udfylde spørgeskemaet på forsiden af attesten inden du kommer ind hos lægen. Sprøgeskemaet udleveres hos vores sekretær.

Du skal efterfølgende aflevere attesten i din kommunes Borgerservice. Her vil du få udstedt et midlertidigt kørekort til brug indtil du modtager det endelige kørekort med posten.

Har du en eller flere kroniske sygdomme, kan sagsbehandlingen hos politiet og embedslægen betyde, at du først modtager dit endelige kørekort efter 4-8 uger.

Vores honorar for at udfærdige attesten: Se venligst "Priser for attester".