Udløber dit nuværende kørekort efter 1. juli 2017, kan du få fornyet kørekortet direkte på Borgerservice uden forudgående lægeattest.

Er dit tidligere kørekort udstedt tidsbegrænset pga. helbredsforhold, skal der ved fornyelse laves lægeattest.