Henvisninger

Du kan ikke booke tid hos fx speciallæger og fysioterapeuter med tilskud fra sygesikringen uden at have konsulteret din egen læge først.
Booker du derfor tid uden henvisning, er det for egen regning.
Henvisninger kan ikke tilbagedateres.
Det er den praktiserende læges pligt at behandle efter laveste omkostningsniveau for samfundet og bedst udnytte de sundhedsfaglige ressourcer, som er tilgængelige i den offentlige sektor.
Vi henviser derfor ikke til speciallæge el. lign ved opgaver, som vi selv kan udføre.

Hvis du vil benytte din sundhedsforsikring, skal det oplyses til lægen, der udfærdiger henvisningen.
Sundhedsforsikringen skal primært bruges til henvisninger, som kunne have været udført i offentligt regi.
Ønskes henvisning til ydelser, der ikke tilbydes via den offentlige sygesikring, arbejder den praktiserende læge ikke længere for sygesikringen, men privat, og anmodning om vurdering og eventuelt henvisning vil normalt skulle foreligge fra forsikringsselskabet inden konsultationen.
Det kan fx dreje sig om henvisning til psykologhjælp, der ikke er omfattet af sygesikringen, eller henvisning til kiropraktor eller akupunktur.