Sundhedskort

Du bedes altid medbringe dit sundhedskort i klinikken.

Når du kører kortet igennem kortlæseren i venteværelset, kan lægen/sygeplejersken se, at du er ankommet.

Drejer henvendelsen sig om dit barn, skal barnets sundhedskort anvendes.

Husk at medbringe det blå sundhedskort på ferie i EU-lande. Kortet fås på kommunens Borgerservice