Gratis influenzavaccination 

Følgende personer med bopæl i Danmark har ret til gratis influenzavaccination i perioden 1. oktober til 31. december:

 1. Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 2. Førtidspensionister
 3. Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  - kroniske lungesygdomme f.eks. KOL eller astma
  - hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  - diabetes 1 eller 2
  - medfødt eller erhvervet immundefekt
  - påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  - kronisk lever- og nyresvigt
 4. Svært overvægtige (vejledende BMI over 40)
 5. Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 6. Gravide i 2. og 3. trimester (i perioden 1. oktober til 28. februar)
 7. Husstandskontakter til svært immunsupprimerede

Tilhører du ikke en af ovenstående grupper, skal du selv betale for vaccinationen.      
Pris kr. 200,-